FABELFLORA

1 ETG. KODE 1 MUSEET

NORDAHL BRUNS GATE. 9

5014 BERGEN

LES MER HER: FABELFLORA

GAVEKORT

HAR DU KJØPT GAVEKORT FRA NORDEN OG VERDEN?

DISSE GJELDER SELVSAGT FORTSATT SELV OM VI SKIFTER NAVN.

VI KAN NÅS PÅ SAMME TELEFONNR SOM FØR: 95754123

MAILADRESSEN post@nordenogverden.no

ER FORTSATT AKTIV MEN VIL ETTERHVERT BLI DEAKTIVERT.

NY MAIL BLIR:

post@fabelflora.no

OM DU HAR SPØRSMÅL ETC. SÅ TA GJERNE KONTAKT!