Personvernpolicy

Vi lover å oppbevare dine personlige data trygt og sikkert.
Vi registerer din e-post adresse hvis du har signert på å motta våre nyhetsbrev eller har sendt oss en mail. Vi registrerer dataene du samtykker i å dele når du fyller ut skjemaer via vår nettside, eller når du svarer oss ​​via post, telefon eller sosiale medier. Når du besøker nordenogverden.no, samles automatisk informasjon om din bruk av nettstedet, f.eks. nettleseren du bruker, søkeord du har brukt på nettstedet, og informasjon om hvordan du får tilgang til nettstedet vårt. Hvis du som kunde kjøper produkter fra oss eller hvis du kontakter oss via e-post, samles dataene du oppgir selv, f.eks. navn, adresse, firma, post, telefonnummer, betalingsmetode, informasjon om produktene du har kjøpt og kan ha returnert, og fraktinformasjon. Når du registrerer deg for vårt nyhetsbrev samles informasjonen som er oppgitt når du registrerer deg, som navnet ditt, e-post og land.

Slik bruker vi dine data:
For å kunne levere vår tjeneste til deg, f.eks. identifikasjon og kontaktinformasjon som ditt navn, din faktura og leveringsadresse eller e-post. Vi følger til enhver tid de gjeldende lovgivningen, og registrerer og lagrer derfor relevante personlige eller forretningsmessige data, og dermed overholder skatte- og bokføringslovgivningen.

Vi selger, publiserer eller videresender IKKE dine personlige data til andre!
Unntak:
– Hvis det er helt nødvendig for å levere vårt produkt til deg (f.eks. fraktselskap)
– Det er nødvendig for å overholde lov og lovgivning.
– Det inngår i et samarbeid med dataprosessorer, både i og utenfor EU / EØS.
– Du har gitt oss ditt aktive samtykke til andre formål for å gjøre det.
Dine personlige data blir slettet når det ikke lenger er relevant for formålet med hvorfor det ble lagret.

Dine rettigheter:
Vi forplikter (gjennom denne opplysningssiden) å informere deg om hvordan vi bruker dine personlige data.
Du kan når som helst få tilgang til all informasjon vi har om deg, hva formålet med registreringen er og hvor vi har fått informasjonen.
Du har rett til å få en kopi av personopplysningene vi har på deg. Hvis du vil ha en kopi av dine personopplysninger, må du bare sende oss en skriftlig forespørsel til post@nordenogverden.no. Du vil da bli bedt om å dokumentere at du er den du hevder å være av databeskyttelseshensyn.
Du har rett til å få feil informasjon om deg korrigert.
Du har rett til å få alle dine personlige opplysninger slettet, hvis det ikke er i konflikt med en annen norsk eller EU-lov som krever at vi lagrer slike data.
Du har rett til å be oss om å begrense håndteringen av dine personopplysninger.
Du har rett til å tilbakekalle ditt samtykke. Hvis du ønsker å tilbakekalle ditt samtykke, vennligst kontakt oss på post@nordenogverden.no.
Du har rett til å klage til Datatilsynet, Tollbugata 3, 0152 Oslo, om hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Klager kan gis via e-post til postkasse@datatilsynet.no eller på telefon +47 22 39 69 00.

Generell databeskyttelsesordningen er ny og regjeringen arbeider fortsatt med forslaget til ny personopplysningslov.
Regler om hvordan bedrifter skal følge det, kan følgelig bli endret. Det kan derfor komme noen oppdateringer av vår personvernpolitikk i de kommende månedene.
Så sjekk gjerne denne siden nå og da.
Vi garanterer uansett at vi alltid vil følge alle regler for å respektere dine rettigheter.
Har du spørsmål om vår personvernpolicy eller ønsker å utøve noen av dine rettigheter, vennligst kontakt oss på post@nordenogverden.no.
Takk for oppmerksomheten!